Minnestund på Kroa

Å hedre minnet til en kjær som har gått bort er en meningsfull tradisjon, som danner en ramme for trøst og støtte i sorgen. På Fredriksten Kro forstår vi viktigheten av å gi familie og venner en verdig minnestund etter begravelsen, der dere kan samles for dele gode minner.

Vi dekker og pynter bordene på en verdig måte, slik at dere som gjester kan føle dere ivaretatt og velkomne.

Vi ønsker å bidra til å gjøre minneseremonien til en vakker og meningsfull slik at dere kan ta et verdig farvel med deres kjære.

Bestill deres minnestund på mail tillene@fredrikstenkro.no.

© 2023, Laget av Decidable AS